MEDICINA DELA

NAROČITE SE NA PREGLED MEDICINE DELA

Gregor Roj, dr. med., spec. MDPŠ,
nadomešča Janko Roj, dr. med., spec. MDPŠ
Odgovorna medicinska sestra: Tamara Roj,  dipl. med. sestra s specialnimi znanji (glavna medicinska sestra)
Špela Kambič Bela, dipl. med. sestra,
Mateja Novak, mag. zdr. nege,
Sabina Babšek, dipl. med. sestra

Odmor med delom v dopoldanskem času od 10.00 do 10.30 ure.

Naročanje

SODOBNA MEDICINSKA OPREMA

Oprema ustreza kriterijem dejavnosti splošne medicine, medicine dela, prometa in športa in laboratorijske diagnostike.


LASTEN LABORATORIJ

Nenehno vlagamo v znanje, prostore in opremo ter se prilagajamo potrebam sodobnega časa.


SODOBNA MEDICINSKA DIAGNOSTIKA

Fiziološke storitve v medicini dela, prometa in športa
Psihološki pregledi
Laboratorijske storitve

STROKOVNOST

Imamo koncesijo za dejavnost splošne medicine in za dejavnost medicine dela prometa in športa že od leta 1993.


VSE PREISKAVE NA ENEM MESTU

Ne zapravljajte časa in opravite vse storitve splošne medicine in medicine dela pri nas!


https://www.medicina-dela-roj.si/wp-content/uploads/2015/12/gregor_roj.jpg

Gregor Roj, dr.med., specialist medicine dela, prometa in športa

Gregor Roj

Ordinacijski čas:
Ponedeljek: 07.30 do 14.00
Torek: 07.30 do 14.00
Sreda: 07.30 do 14.00 (v popoldanskem času po dogovoru)
Četrtek: 07.30 do 14.00
Petek: 07.30 do 14.00
Odmor v dopoldanskem času od 10.00 do 10.30 ure.

Zdravstveno varstvo

Na področju medicine dela, prometa in športa opravljamo vse naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov.
V specialistični ambulanti medicine dela, prometa in športa opravljamo vse naloge pooblaščenega zdravnika:
 • sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti
 • izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
 • seznanjanje delavcev s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni in invalidnosti
 • spremljanje in analize stanj v zvezi s poklicnimi boleznimi, boleznimi povezanimi z delom ter odkrivanje vzrokov
 • priprava poročil za delodajalce na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenih na zdravstvenih pregledih, analize funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni povezanih z delom in delovne invalidnosti
 • sodelovanje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetovanje pri izbiri drugega dela
 • sodelovanje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodelovanje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči
https://www.medicina-dela-roj.si/wp-content/uploads/2015/12/NIVE7642-e1482869188712.jpg
https://www.medicina-dela-roj.si/wp-content/uploads/2015/12/NIVE7755-e1482869118757.jpg

Analize in pregledi

Opravljamo analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest (ogled s svetovanjem, okvirna ali ocenjevalna analiza).
Prav tako izvajamo vse oblike zdravstvenih pregledov s končnim mnenjem (z oceno dela zmožnosti oziroma zdravniškim spričevalom):
 • zdravniški pregledi pred zaposlitvijo
 • obdobni, usmerjeni zdravniški pregledi
 • menedžerski pregledi
 • pregledi za voznike vseh kategorij
 • pregledi športnikov, študentov, gasilcev
 • pregledi za posest in nošenje orožja
 • pregledi za tujino
 • pregledi pri psihologu

Preiskave

Preiskave v medicini dela:
 • elektrokardiogram (EKG)
 • pljučna funkcija (spirometrija)
 • preiskave vida (rodatest)
 • preiskave nočnega vida (niktometer)
 • preiskave sluha (ADG)
 • preiskave za delo na višini (VTG)
 • antropometrija
 • obremenitveno testiranje (cikloergometrija na kolesu)
 • laboratorijske preiskave krvi in urina
 • psihološki pregled
https://www.medicina-dela-roj.si/wp-content/uploads/2015/12/NIVE7748-e1482869045867.jpg

Vse pravice pridržane. Copyright © 2016 - ZASEBNA AMBULANTA ROJ, dr.med., d.o.o.