LABORATORIJ

Laboratorij je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004).


DELOVNI ČAS


OD PONEDELJKA DO PETKA

07:30 – 14:00


Naroči se
https://www.medicina-dela-roj.si/wp-content/uploads/2016/07/laboratorij.jpg

PLANIRATE OBISK LABORATORIJA?

Na preiskave se lahko naročite telefonsko (02 845 31 76), pri sestri zadolženi za naročanje (Petra Krajnc) ali preko spletne strani.

Vse pravice pridržane. Copyright © 2016 - ZASEBNA AMBULANTA ROJ, dr.med., d.o.o.